***

MINE BILLEDER I EGEN MUSIK

MY PICTURES, MY MUSIC © All rights reserved


SE, NU STIGER SOLEN - I DUR OG MOL
See the Golden Sun - In Major And Minor


Hvordan blev Universet skabt? Ved The Big Bang, lyder svaret. Men hvad kom før det? Og efter? En tone, mener videnskabsmænd ... I arrangementet af lydsiden til denne video har jeg taget udgangspunkt i Lars Nielsens melodi fra 1891 til Jakob Knudsens “Se, nu stiger Solen”, der ligeledes er fra 1891. Nielsen, der var organist i Odder, lader sin melodi lægge ud i det lyse leje - ligesom Knudsens tekst. Den melankolske mol støder til undervejs, inden Nielsen lander lydbilledet på den lyse F dur.


I 1915 fik Lars Nielsens melodi konkurrence af Oluf Rings version, der har et langt mere dystert udgangspunkt. Fælles for de to melodier er dog, at de løfter Knudsens ord op fra havoverfladen og ind i vores sanseapparat. Men jeg går med Nielsen. Mørket skal rammes ind af lys.


Lyd og video / soundtrack and video: Logic X / Final Cut Pro

28 billeder - et for hver linje i Jakob Knudsens salme fra 1891 “Se, nu stiger Solen”.


28 drawings inspired by priest Jakob Knudsens psalm from 1891 “See the Golden Sun”.


iPad / Procreate

FIFTY SHADES OF DECAY - SERIEN

FIFTY SHADES OF DEVAY - THE SERIES - EVENTUALLY 50 PICTURES


I DEN PERFEKTE VERDEN ER DER INGEN PERFEKT VERDEN
In a perfect world there is no perfect world.

For flere år siden tog jeg hul på en serie af billeder med fællestitlen “Fifty Shades of Decay”. Min plan var at nå de 50 billeder som antydet i titlen.

Billederne her er de første i serien, men der er lang vej endnu. Måske når jeg det, inden jeg bliver 50 - næste gang. Ingen er perfekt.

RET SKAL VÆRE RET
For nogle år siden sagde Nelson Mandela: ”Hver dag nægtes hundreder af millioner den simple ret til at være et menneske.”

Menneskerettigheder bøjes både i en luksusversion og i den barske og basale. Vi ser sjældent den sidstnævnte udgave på vores kanter, men den første hører vi omtalt - ofte ledsaget af lyden fra klirrende champagneglas.Jeg fik i 2012 Nelson Mandelas (hans sekretærs) tilladelse til at bruge en lydoptagelse af netop denne sætning.

I betoningen og rytmen kan man høre, at Mandela vidste med krop og sjæl, hvad mistet ret til at være et menneske betyder.
Du kan høre den store statsmand synge med på min musikvideo til anden etape af serien “Fifty Shades of Decay”.

FORFALDEN TIL FORFALD
“At acceptere civilisationen som den er vil i praksis betyde en accept af forfaldet”. Sagde George Orwell. Som tænkte i moralske baner.

Den sætning blev min inspiration til musikken og de næste 10 billeder i min serie “Fifty Shades of Decay”.

Omvendt kunne man mene, at specielt vores vestlige civilisation i den grad trænger til en accept af det fysiske forfald.

Der er stor smerte og nedværdigelse i kampen mod det uundgåelige. Du er, hvad du er...!

Samarbejde med Celestial Son


Klik på billedet og se serien DYSTER - Gloomy 1-5

Artwork: Brian Jensen Felde (mixed media and iPad)


Music from the 2013 CD "Doors of Perception" by Celestial Son (former Drone).


HVORDAN-VIDEOER

HOW TO VIDEOES


UNDERVEJS / In the making
En lille video om et billede, der er på vej. Den viser lidt om processen fra de første figurer over baggrunde, detaljer og højlys til arbejdet med farvemætning og -tone. I Procreate er der mulighed for at kombinere lag (i dette tilfælde er tre lag blevet til et) og på den måde trække særlige områder eller effekter frem. Det kan der komme helt nye billeder ud af. Du kan desuden genskabe processen via en video, der kan fortælle, hvad du nu har rodet sig ud i ...

A short video about a picture in the making. It shows a little about the process from the first figures to creating backgrounds, details and highlights and working with hue and saturation. In Procreate, it is possible to combine the layers (in this picture three layers became one) and in this way enhance particular areas or effects. New images can come out of it. You can also recreate the process via a video that can tell you what a fine mess you have gotten your self into ...


Billedet er 

NO ABSOLUTION FOR A MUSE

En del af serien "Titelnumre” inspireret af musikalske værker og komponister. From the series “It’s all in the title” inspired by music and composers.

Når farven får en anden lyd, og formen er et taktslag. When colours changes sound, and the shape is a beat. iPad / Procreate

En video om dele af arbejdsprocessen med mit billede Kyst [3] - Coast [3]. Billedet: iPad med app'en Procreate. Musikken:iPad i Garageband og Logic Pro X.

I BEGYNDELSEN VAR ... EN STREG
En (ret) kort version af stregeriet på iPad’en. Procreate hedder app’en. Titel: Frygt ikke - et citat fra Luk 1,11-13.
In the beginning was ... doodles
A (really) short version of the doodling on my iPad. Procreate is the name of the app. Title: Do Not Be Afraid - a quote from Luke 1,11-13

ANSTRØG
Et par detaljer fra arbejdet med næste billede i serien “Se, nu stiger solen”. Alle billederne er lavet på iPad med appen Procreate. Et superstærkt tegne/maleprogram, der kan gøre enhver time for kort - i den ene ende... Detaljer fra det endnu ufærdige billede “Dagen fryder trods synd og død”

Du kan dele denne side, hvis du har lyst ...